ana(dan)bir

sif. Bir anadan olan, bir anadan doğulan.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Look at other dictionaries:

  • ana — is. 1. Övladı olan qadın. Ana məhəbbəti. Mehriban ana. Bütün qədim şairlər analarının südü ilə yoğrulmuş dildə yazırdılar. – Anasına bax, qızını al. (Məsəl). <Zeynəb:> Eh, Dilrüba, sən özün də ana olacaqsan. M. S. O.. Gəlinin sözləri… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ana-bacı — is. dan. Ana və bacı kimi olanlar, bir birinə çox yaxın olanlar; yaxın dostlar, rəfiqələr …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • əlalt(ın)dan — bax əlaltı 2 ci mənada. Əlaltından işləmək. Əlaltından xəbər vermək. – <Turac:> Demək, özünə əlaltından cehiz düzəltdirmisən? İ. Ə.. Ana və qayınana əlaltından Zöhrəni bir çox arvadlara göstərdilər. Ə. Vəl …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • Deir Yassin massacre — Deir Yassin today, part of the Kfar Shaul Mental Health Center, an Israeli psychiatric hospital. Participants Irgun, Lehi, and Arab villagers …   Wikipedia

  • cici-bacı — is. dan. Bir birinə çox yaxın olan rəfiqələr haqqında. Bu qızlar lap cicibacıdırlar. Cici bacı olmaq – bir birilə çox yaxın olmaq, ana bacı kimi olmaq …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • literature — /lit euhr euh cheuhr, choor , li treuh /, n. 1. writings in which expression and form, in connection with ideas of permanent and universal interest, are characteristic or essential features, as poetry, novels, history, biography, and essays. 2.… …   Universalium

  • Biblical Geography —     Biblical Geography     † Catholic Encyclopedia ► Biblical Geography     With the exception of the didactic literature, there is no book in the Bible which, to a greater or less extent, does not contain mention of, or allusions to, the… …   Catholic encyclopedia

  • baş — is. 1. İnsan bədəninin kəllə və sifətdən ibarət olan yuxarı hissəsi. İri baş. Onun başı ilə bədəni arasında tənasüb yoxdur. – Baş bədənin tacıdır, gözlər onun daş qaşı. (Ata. sözü). // Heyvan bədəninin beyin olan yuxarı və ya ön hissəsi. Toğlular …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • yer — is. 1. Üzərində sakin olduğumuz planet: Yer kürəsi (bu mənada böyük hərflə). Ay Yerin peykidir. Yerlə Günəş arasında 150 milyon kilometr məsafə var. Yer Günəş ətrafında fırlanır. 2. Quru (su səthi müqabili). Dənizdən yer görünmürdü. 3. Yer… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • göz — is. 1. İnsan və heyvanda görmə orqanı. Qara gözlər. Ala gözlər. İri göz. – Xumar xumar baxmaq göz qaydasıdır; Lalə tək qızarmaq üz qaydasıdır. M. P. V.. Arvad . . yaşarmış gözlərini silib ərinin qabağında döyükə döyükə qaldı. S. Rəh.. Göz ağı… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.